Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Tháng 04 : 270
  •  WEEK 4                                                              Teaching date:13/10/2020                                                                                                                Period 13       UNIT 2: WHAT´S  YOUR ...
  • WEEK 1                                                     Teaching date:21/9/2020Period 1                                      GETTING STARTEDLesson 1I. Objectives:- By the end of this lesson, students will be able to say “ hello” and “goodbye”II. ...
  • ppp
  •                                                                        Teaching date:15/01/2020                                 Period 71       UNIT 11:  WHAT TIME IS IT ?                                         Lesson 1  ( 1, 2 ) A.Objectives: By ...
  • GIAO AN SINH HOAT LỚP
  • giáo án tuần 16
  • giáo án tuần 15
Tài nguyên