Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 04 : 271
  • Bài 1 : Buổi chiều An ngồi làm bài lúc hơn 3 giờ 20 phút một chút khi An làm bài xong bài văn thì thấy cũng là lúc hai kim đồng hồ đổi chỗ cho nhau. Hỏi An làm bài văn đó hết bao nhiêu phút.Giải :Khi hai kim đồng hồ đổi cho nhau thì kim phút đã đi ...
Tài nguyên