Truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Truyền thống ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Tôn sư trọng đạo là một truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc ta. Truyền thống đó từ xa xưa đã được nhân dân ta lưu truyền trong những câu tục ngữ, ca dao mà mọi người đều thấy ...
NGHI QUYET HOI NGHI CONG CHUC

NGHI QUYET HOI NGHI CONG CHUC

Phßng GD&§T H­¬ng S¬n Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Tr­êng tiÓu häc S¬n B×nh §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ...
báo cáo chuyên môn tháng 3/2012

báo cáo chuyên môn tháng 3/2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM HỌC 2011- 2012 I. Tình hình duy trì sỷ số học sinh các khối, lớp: Tổng Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 ...
báo cáo chuyên môn tháng 3/2012

báo cáo chuyên môn tháng 3/2012

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG THÁNG 03 NĂM HỌC 2011- 2012 I. Tình hình duy trì sỷ số học sinh các khối, lớp: Tổng Khối 1 Khối 2 Khối 3 Khối 4 Khối 5 ...
danh sách học sinh dự thi tiếng anh qua mạng

danh sách học sinh dự thi tiếng anh qua mạng

PHÒNG GD&ĐT HƯƠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG TH:SƠN BÌNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TIẾNG ANH QUA MẠNG CẤP HUYỆN ...
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 04 : 271